Historie

V poválečných letech bylo zřejmé, že pro československou energetiku bude potřeba vybudovat laboratoř velkých proudů (zkratovnu) a laboratoř vysokých napětí vysokých napětí.

S neobvyklou stavbou bylo započato v r. 1950 podle projektu inž. B . Nováka.

Laboratoř se skládá ze dvou architektonicky spojených objektů. Budovy správní, kde byly umístěny kanceláře, dílna, menší laboratoře a pomocné provozy, která v druhé polovině přecházela v Malou zkušební halu, v jejímž suterénu se nachází strojovna. Malá hala byla pak spojena účelným meziprostorem s dominantním objektem Velké haly (podlaha 24×30 m, výška 27 m). Neobvyklý zkosený tvar a umístění v běchovickém areálu činí budovu viditelnou na vzdálenost desítek kilometrů.

 Brožura EGU HV Laboratory a.s. ke stažení

Historie EGU ve fotogalerii