Akreditace

Od roku 1993 je Laboratoř vvn akreditována v souladu s ČSN EN 45001 a od roku 2002 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci o.p.s. jako AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ č. 1029.

Předmět akreditace:

Zkoušky vysokým napětím, napěťové a dielektrické zkoušky elektrických předmětů a zařízení a mechanické zkoušky izolátorů, měření radiového rušení, elektromagnetického pole v rozsahu uvedeném v
 Příloze k osvědčení o akreditaci.

Na základě flexibilního rozsahu akreditace byly zařazeny následující normy Normy flexibilni akreditace. Flexibilní rozsah akreditace je takový rozsah akreditace, který umožňuje průběžný rozvoj poskytovaných služeb pokrytých akreditací dle potřeb zákazníka (zavedení nové metody či postupu zkoušení). Zkušebně vvn je přiznán typ flexibility 1, což umožňuje zařazení aktuální normalizované a/nebo technicky ekvivalentní metody zkoušení za předpokladu, že princip měření zůstává zachován.

Zkoušky se provádí podle norem ČSN, IEC nebo ANSI. Laboratoř provádí také neakreditované zkoušky podle požadavků zákazníka.

 Stáhnout Osvědčení o akreditaci

Základní binární rozhodovací pravidlo

EGU - HV Laboratory používá při uplatnění výroku o shodě tzv. základní binární rozhodovací pravidlo, tzn. dvě možnosti výroku:

  • VYHOVUJE – výsledky jsou v předepsaných mezích nebo vyhovují dané specifikaci
  • NEVYHOVUJE – výsledky nejsou v předepsaných mezích nebo nevyhovují dané specifikaci

Vypočtené nejistoty měření mají v případě uplatnění výroku o shodě informativní charakter.