• Home
 • Novinky
 • Patent - Způsob výroby polymerních nanovláken

Způsob výroby polymerních nanovláken zvlákňováním roztoku nebo taveniny polymeru v elektrickém poli a lineární útvar z polymerních nanovláken vytvořený tímto způsobem

Autoři patentu:

 • KOČIŠ LUBOMÍR (EGU HV LABORATORY, a.s.),
 • LUKÁŠ DAVID, POKORNÝ PAVEL (TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERECI)

Přihlašovatelé:

 • EGU HV LABORATORY a.s.,
 • TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERECI

Přednostní čísla patentu:

 • CZ20120000907 20121217;
 • WO2013CZ00166 20131212

Také publikován pod čísly:

 • JP2016503838 (A)
 • JP6360492 (B2)
 • RU2672630 (C2)
 • US10041189 (B2)
 • US2015315724 (A1)
 • WO2014094694 (A1)
 • JP2016503838 (A)
 • JP6360492 (B2)
 • RU2672630 (C2)
 • US10041189 (B2)
 • US2015315724 (A1)
 • WO2014094694 (A1)

Abstrakt:

Vynález se týká způsobu výroby polymerních nanovláken, ve kterém se výroba polymerních nanovláken provádí působením elektrického pole na polymerní roztok nebo taveninu, která je umístěna na povrchu zvlákňovací elektrody, okolo které je tvořeno elektrostatické pole střídavě mezi zvlákňovací elektrodou, která je napájena střídavým napětím a ionty vzduchu a/nebo plynu generovaného a/nebo přiváděného do okolního prostoru, pro elektrostatické zvlákňování vlákna bez použití protielektrody a v závislosti na fázi střídavého napětí se na spřádací elektrodě tvoří polymerní nanovlákna s opačným elektrickým nábojem a/nebo úseky s opačným elektrickým nábojem, které jsou působením elektrostatických sil seskupeny a tvoří lineární systém ve formě miniaturního tažného pásu nebo pruhu nanovláken, který se volně pohybuje v prostoru od zvlákňovací elektrody ve směru gradientu elektrického pole.