Transformátorové průchodky, stěnové průchodky, průchodky typu olej - olej,...

Laboratoř vysokého napětí EGU - HV Laboratory, a.s. úspěšně provedla dielektrické zkoušky a oteplovací zkoušky na průchodkách typu olej - olej se jmenovitým napětím do 550 kV.

Dielektrická typová zkouška průchodky typu olej - olej s použitím izolačního cylindru.

bushing oil oil diel 1

Oteplovací zkouška průchodky typu olej - olej, proud 4000 A. Měření za dvou rozdílných teplotních hladin.

bushing oil oil trt 1