Kompozitní duté izolátory

intro
Zkouška střídavým napětím za sucha

EGU – HV Laboratory a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti elektrického a mechanického zkoušení izolátorů. Duté kompozitní izolátory patří díky odlišnému designu do specifické kategorie izolátorů, a proto jsou zde požadovány jiné zkoušky.
Zkušební činnost je prováděna podle norem IEC 61462 a IEC 62772 a to v celém portfoliu typových a designových zkoušek.

Zkušební zařízení:

 • Kompozitní duté izolátory

Zkoušky:

 • Kompletní designové a typové elektrické a mechanické zkoušky
 • Termo-mechanické zkoušky:
  ohyb - 50 kN / 2000 mm
 • Mechanické zkoušky:
  ohyb - 50 kN / 2000 mm
 • Zkouška vnitřního tlaku (designová zkouška):
  Zkouška úniku plynu podle per IEC 61462, cl. 7.2.5.4.1
  Dutý kompozitní izolátor je plněn plynem na požadovaný tlak
  Zkouška prováděna ve speciální komoře
  Detekce úniku plynu pomocí spektometru
  Nepřetržitý monitoring úniku plynu
  Zkouška úniku vody podle IEC 61462, cl. 7.2.5.4.2
  Dutý kompozitní izolátor je plněn vodou na požadovaný tlak
  Detekce úniku vody
 • Zkouška vnitřním tlakem (typová zkouška):
  Zkouška podle IEC 61462, cl. 8.4
  Zkouška prováděna ve třech fázích s různým vnitřním tlakem
  Dutý kompozitní izolátor je plněn vodou na požadovaný tlak pomocí speciální pumpy
  Měření vychýlení a deformace pomocí tenzometrů

Zkoušky materiálu pláště:

 • Zkouška ve slané mlze, rotační zkouška včetně možnosti monitoringu svodových proudů
 • Zkoušky materiálu pláště: zkoušky hořením a urychleným stárnutím UV, X-ray SEM / EDX – ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi

Speciální mechanické zkoušky:

 • Zkoušky v ohybu, krutu a tlaku provádíme ve spolupráci s externí akreditovanou laboratoří v Praze

Zkušební normy:

 • IEC, EN, ANSI, AS, CAN

Aktivity v IEC a CIGRE:

 • IEC TC 36/SC36C/PT
 • IEC TC36/MT15
 • CIGRE C4.3.03
 • Cigre D1.44 / CIGRE D1.45