Mechanické zkoušení

intro
Mechanická zkouška porcelánového tyčového izolátoru

Společnost EGU – HV Laboratory poskytuje mechanické zkoušky izolátorů již mnoho let. Vzhledem k rostoucím nárokům v energetickém sektoru vzrůstá i poptávka po mechanických zkouškách izolátorů s vyšší stavební délkou.
Disponujeme zcela novým trhacím strojem, který umožňuje vyvinout sílu v tahu až 600 kN. Trhací stroj splňuje kritéria podle ISO 7500-1 a další mezinárodní kritéria podle DIN a ISO.

Technické parametry:

 • Maximální síla v tahu: 600 kN
 • Maximální délka zkoušeného předmětu: 5 000 mm
 • Maximální šířka zkoušeného předmětu: 500 mm
 • Maximální zkušební rychlost v tahu: 150 mm/min
 • Krok: 2 μm
 • Přesnost: < 1%

Další parametry:

 • Vodorovná instalace zkušebních vzorků
 • Počítačové řízení
 • Speciální software umožňující vyhodnocovat a zaznamenávat mnoho údajů

Zkoušení:

 • Zkušební objekt v délce do 5 000 mm
 • Zkoušky porušující silou kompozitních/ skleněných / keramických izolátorů
 • Dlouhodobé zkoušky (96 h)
 • Zkoušení podle norem IEC 61109, IEC 60383-1 a podle přání zákazníků
 • Zkoušení vodičů a armatur