Kompozitní izolátory

intro
Zkouška tvoření vodivých stop a eroze – 1000 hodinová zkouška

Laboratoř velmi vysokého napětí EGU – HV Laboratory a.s. se zabývá zkoušením kompozitních izolátorů od 90. let.  Společnost EGU – HV Laboratory a.s. nabízí ve spolupráci s dalšími akreditovanými laboratořemi kompletní designové a typové zkoušky kompozitních izolátorů.

Zkušební zařízení:

 • Kompozitní izolátory: kotevní / nosné, staniční podpěrky, duté izolátory, železniční, hybridní

Zkoušky:

 • Kompletní designové a typové elektrické a mechanické zkoušky
 • Termo-mechanické zkoušky:
  tah - 250 kN / 2 400 m
  ohyb - 50 kN / 1850 mm
 • Mechanické zkoušky:
  tah - 600 kN / 5 000 m
  ohyb - 20 kN / 900 mm

Zkoušky materiálu pláště:

 • Zkouška ve slané mlze, rotační zkouška včetně možnosti monitoringu svodových proudů
 • Zkoušky materiálu pláště: zkoušky hořením a urychleným stárnutím UV, X-ray SEM / EDX – ve spolupráci s externími akreditovanými laboratořemi

Speciální mechanické zkoušky:

 • Zkoušky v ohybu, krutu a tlaku provádíme ve spolupráci s externí akreditovanou laboratoří v Praze

Zkušební normy:

 • IEC, EN, ANSI, AS, CAN

Aktivity v IEC a CIGRE:

 • IEC TC 36/SC36C/PT
 • IEC TC36/MT15
 • CIGRE C4.3.03
 • Cigre D1.44 / CIGRE D1.45