Zkoušky umělým znečištěním

intro
Skleněný izolátor během zkoušky umělým znečištěním

Laboratoř velmi vysokého napětí EGU – HV Laboratory a.s. má dlouholeté zkušenosti v oblasti umělého znečištění . V minulosti se firma výrazným způsobem podílela na rozvoji přenosové soustavy v bývalém Československu. V současné době se společnost podílí na tvorbě mapy znečištění v České republice.

Zkušební objekty

 • Tyčové / podpěrné izolátory
 • Keramické, skleněné, kompozitní izolátory

Zkušební zařízení:

 • Zkušební transformátor: 500 kV, 6 A 200 kV, 10 A
 • Zkušební komora: 475 m3 (slaná mlha & čistá mlha)
 • Stany: 200 m3 & 40 m3 (slaná mlha & čistá mlha)

Zkoušky:

 • Zkouška slanou mlhou
  Standard / Rapid
 • Zkouška čistou mlhou
  Standard / Rapid
 • Speciální zkušební metody podle přání zákazníků
 • Měření metodou ESDD / NSDD
 • Konzultace
 • Měření znečištění  včetně tvorby map znečištění

Zkušební normy:

 • IEC 60507, IEC 60815
  Cigre brochures etc.

Aktivity v IEC a CIGRE:

 • IEC TC36/MT15: Revision of IEC 60507 and IEC 61245
 • CIGRE C4.3.03: Pollution and environmental infl uence on the electrical performance of power systems
 • Cigre D1.44: Altitude correction and Testing of naturally polluted insulators