Přehled aktivit

Laboratorní zkoušky VVN

Zařízení Laboratoře umožňuje zkoušky následujících zařízení se jmenovitým napětím do 750 kV:

Měření v provozních podmínkách

  • měření spínacích přepětíměření částečných výbojů výkonových transformátorů
  • měření částečných výbojů na svodičích přepětí a měřicích transformátorů pod napětím
  • měření stupně znečištění prostředí a měření stavu znečištění venkovní izolace
  • monitorování přepětí, nadproudů, teplot a dalších diagnostických veličin
  • měření hladiny elektromagnetického pole v rozsahu 0,15 až 300 MHz v okolí vedení a stanic vvn a vyhledávání zdrojů rušení
  • měření elektrického a magnetického pole 50 Hz