Parametry hlavního zkušebního zařízení

 

MALÁ HALA

Střídavé napětí 50Hz TR 250 kV, 1 A
Atmosférický impulz 1,2/50μsIG 750 kV, 30 kJ

VELKÁ HALA

Střídavé napětí 50Hz TR 1 200 kV, 1,2 A
500 kV, 6 A
200 kV, 10 A
Atmosférický impulz 1,2/50μs IG 4000 kV, 96 kJ, do 2500 kV
Spínací impulz 250/2500μs IG 4000 kV, 96 kJ, do 1500 kV
Stejnosměrné napětí do 300 kV, 50 mA
DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Komora pro zkoušky slanou mlhou podle ČSN IEC 60507 (do 250 kV)
Olejová nádoba zkoušky průchodek i za deště
Komora pro termomechanické zkoušky od -50°C do +100°C
Zařízení pro zkoušky za deště podle ČSN IEC 60-1/89
Dvě komory pro dlouhodobé zkoušky ve slané mlze do 50 kV
Zařízení pro Tracking wheel test do 50 kV
Zařízení pro mechanické a elektromechanické zkoušky do 200 kN, 200 kV