Rozbory mimořádných událostí v síti - poruchy zařízení vvn - šetření příčin poruch

(případy související s přepětím nebo degradací izolace)

Tyto studie zahrnují:

 • analýzy záznamů událostí - oscilogramy napětí a proudů
 • prohlídky poškozeného zařízení
 • provozní měření navozující podmínky při vzniku poruchy - typicky se jedná o měření nějakého spínání
 • simulace měřeného jevu na počítači v programu EMTP - aproximace výpočtů na podkladě měřených dat
 • laboratorní zkoušky zařízení stejného typu
 • určení příčin poruch
 • doporučení vhodných opatření pro zařízení nebo síť

Reference:

 • porucha vypínače 420 kV ve vývodovém poli vedení V413 v rozvodně Řeporyje - šetření příčin - Studie pro ČEPS
 • porucha PTP 420 kV s izolací SF6 v rozvodně Chrást a Sokolnice - šetření příčin - studie pro ČEPS
 • poruchy PTP v rozvodně Slavětice a Krasíkov - atmosférické přepětí (ČEPS)
 • porucha vypínače 420 kV v rozvodně Neznášov - atmosférické přepětí (ČEPS)
 • studie o ferorezonancích a rezonancích v sítích ČEPS; konstrukční řešení vylučující ferorezonanci - obvodová opatření