Měření spínacích přepětí v sítích a elektrárnách

 • Měření přechodných jevů zejména spínacích přepětí v sítích 6 kV až 420 kV
  1. pomocí kapacitních děličů v rozsahu frekvencí 1 Hz až  1 MHz
  2. pomocí senzorů elektrického pole v rozsahu frekvencí 10 Hz až 10 MHz
 • Měření přechodných proudů v rozsahu 0,2 A až 20 kA pomocí proudových kleští a Rogowského cívek v rozsahu frekvencí 10 Hz až 10 kHz
 • Vyhodnocení měřených dat a jejich analýza
 • Modelování přechodových jevů v programu EMTP
 • Analýza mimořádných stavů sítí – rezonance, ferorezonance, opatření pro jejich potlačení
 • Návrh, vývoj a zkoušky vn děličů

Reference:

 • Měření spínacích přepětí v síti 6 kV v Elektrárně Tušimice, Počerady, Dukovany, Mělník (pro ČEZ)
 • Měření spínacích přepětí v rozvodnách přenosových sítí 110, 220 a 420 kV (pro ČEPS)
 • Vypínání vedení 400 kV naprázdno – přepěťové namáhání vypínačů (pro ČEPS)
 • Měření přepětí během spínání odpojovačů ve stanici 420 kV Chrást (CEPS)
 • Nestabilita napětí v obvodu terciáru autotransformátoru 400/110/10,5 kV ve stanici Nošovice – potlačení ferorezonance PTN (pro ČEPS)