Výzkum a vývoj

 • předprojektová činnost a příprava podkladů  pro projekty  vn a vvn  rozvoden a vedení
 • návrhy parametrů venkovních vedení – na základě uplatnění pravidel koordinace izolace
 • výběr izolátorů pro podmínky znečištění
 • opatření pro zvýšení  spolehlivosti venkovní izolace v podmínkách znečištění (doporučení pro hydrofobní a silikonové nátěry, čištění izolace bez i pod napětím)
 • zbytková životnost venkovních izolátorových závěsů
 • návrh izolátorových sestav ( izolační závěsy pro požadovaná provozní a výdržná napětí)
 • výpočty elektrických parametrů venkovních vedení
 • výpočty elektrických a magnetických polí 50 Hz
 • výpočty hladiny rádiového rušení
 • výpočty a návrhy izolačních vzdáleností

Reference

 • Všechny uvedené činnosti jsou prováděny pro ČEPS a.s., EGEM s.r.o., Elektrotrans a.s.