Zkoušky v místě instalace zařízení vvn

  • zkouška kompenzačních tlumivek pro napětí až 420 kV atmosférickým impulzem v místě instalace
  • zkouška zapouzdřených rozvoden pro napětí až 420 kV atmosférickým impulzem v místě instalace

Reference

  • Přejímací zkouška zapouzdřené rozvodny 420 kV Dlouhé Stráně a zapouzdřené rozvodny 420 kV Chodov – pro ČEPS
  • Zkouška atmosférickým impulzem kompenzačních tlumivek 420 kV po jejich opravě – pro ČEPS