Monitorovací systémy pro transformátory

Kontinuální monitorování různých diagnostických veličin (vektorový diagram napětí, energetická bilance, přepětí, tg delta průchodek, částečné výboje) u velkých výkonových transformátorů zaznamenávaných a vyhodnocovaných měřicím počítačem s přenosem výstupních dat do vzdálených míst.

Reference

Dva monitorovací systémy v provozu více než 10 let. Jeden na blokovém transformátoru 400/15 kV v jaderné elektrárně Dukovany, druhý na autotransformátoru 400/110 kV ve stanici Řeporyje.