Návrhy přepěťové ochrany omezovači přepětí – koordinace izolace

Stanice

 • optimalizace přepěťové ochrany ve stanicích
 • EMTP modely
  1. třífázové modely rozvoden, podle potřeby včetně systému uzemnění
  2. připojená vedení včetně modelů stožárů
  3. Leader Development model přeskoku
  4. elektro-geometrický model konfigurace vodičů na vedení pro výpočet četnosti přímých úderů blesku do fázových vodičů
 • výpočty atmosférických přepětí přicházejících z vedení do stanice
 • pravděpodobnostní výpočet četnosti atmosférických přepětí, způsobujících překročení izolační hladiny zařízení a překročení energetické kapacity omezovačů přepětí
 • optimalizace umístění omezovačů přepětí
 • volba parametrů a výběr typů omezovačů přepětí

Vedení

 • pravděpodobnostní studie účinnosti přepěťové ochrany
 • charakteristika  vedení z hlediska atmosférických přepětí
 • koordinace izolace vedení a zařízení stanicLightning performance of lines

Reference

 • analýza přepěťové ochrany pěti stanic 400 kV založená na modelech úplných silových schémat stanic  (ČEPS)
 • návrhy přepěťové ochrany stanic 400 kV Čebín, Slavětice, Hradec a dalších (ČEPS)
 • přepěťová ochrana terciárních vinutí velkých výkonových transformátorů
 • návrh přepěťové ochrany Slovenských rozvoden 400 a 220 kV Varín, Horná Ždaňa, Sučany (SEPS)
 • přepěťová ochrana pohonů v kabelové síti vlastní spotřeby v Elektrárně Mělník (ČEZ)
 • přepěťová ochrana stanic 110/22 kV a DTS - distribučních transformačních stanic (REAS)
 • krádeže zemnících lan - vliv na přepěťové charakteristiky vedení (ČEPS)
 • studie kompaktních vedení 400 kV pro urbanizovaná území (ČEPS)